Iwa Sörenson
Verksam i styrelserna för Dagmar Gustafsons Elever  och Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister.
Medverkar i projektet  Levande Musikarv.
Magisterexamen 2015 vid Stockholms Universitet.
Kandidatuppsatsen från i hösten 2011 som handlar om Fritz Arlberg kan du ladda ner här. Glöm inte att få med  bilagorna 1 och 2.

Privatundervisning i sång.

  Sommaren 2017

  Medverkar i den internationella sångpedagogkongressen ICVT 2017 på KMH i Stockholm den 2-6 augusti.
Mina ämnen är
©iwa sörenson 2017

tillbaka