Richard Strauß: Arabella
Som Zdenka tillsammans med Anita Soldh (Arabella).

Foto: Mats Bäcker

tillbaka