Richard Strauß: Arabella




Som Zdenka tillsammans med Anita Soldh (Arabella).

Foto: Mats Bäcker

tillbaka