Iwa Sörenson


Iwa Sörenson från Göteborg har arbetat som solist på Stockholmsoperan mellan1979 och 2001, och är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg (kyrkomusikerexamen 1970, sångpedagogexamen 1973 och diplomexamen i sång 1974), och vid Statens Scenskola i Göteborg med 2 års fortbildning mellan 1974 och 1977.Sångstudier vid Musikhögskolan i Köln 1970 till 1971 för professor Ellen Bosenius. Andra sångpedagoger som betytt mycket har varit bl.a. Rut Jacobson, Göteborg, och Vagn Thordal, Köpenhamn.

Hon var tidigt verksam som konsertsångerska i hemstaden, och efter scenskolan fick hon sitt första engagemang på Malmö Stadstater. Den sceniska debuten ägde rum på Lunds stadsteater som Norina i Don Pasquale våren 1978. Hösten 1979 avslutade hon sin tid som solist i Malmö som Adele i Ann-Margret Pettersons uppsättning av Läderlappen. Genombrottet i Stockholm blev den ljuvt läspande litet spåniga kaptensdottern Josephine i HMS Pinafore i uppsättning av Hans Alfredson på Oscarsteatern.

På Operan har hon synts som bl a Susanna i Figaros bröllop, Rosina i Barberaren i Sevilla, Fiordiligi i Così Fan Tutte, Violetta i La Traviata, Musetta i La Boheme och Sophie i Rosenkavaljeren.

Som frilansande sångerska har hon arbetat mycket med nutida konstmusik, romanser och kyrkomusik.

En stor skivproduktion, företrädesvis under 80-talet har gett henne tre svenska fonogrampriser.

Som frilansande sångpedagog har hon arbetet dels vid Musikhögskolan i Stockholm, dels som kursledare i sånginterpretation vid Institutionen för Musikvetenskap vid Uppsala Universitet, med kurserna  "Solosång och Piano" I-IV.  Kurserna har varit framgångsrika och erbjudit studier på halvtid för intresserade studenter. De lades ner juni 2010.

I november 2007 gästade hon University of North Florida i USA med masterclass med sångstudenterna.
2008 deltog hon i kurs på KTH  "The Function of the singing voice" under ledning av Johan Sundberg.

Från mitten av 90-talet  har hon haft ett flertal styrelseuppdrag, ss. Avdelning 1 i Teaterförbundet, styrelsen för Operahögskolan i Stockholm, styrelsen för SSTPF(Svenska Sång- och Talpedagogförbundet), tidskriften Opera, arbetsgruppen "Ordet och Tonen,"  Zonta och Röstfrämjandet.
Hon har under många år suttit i jury för sångtävlingar och stipendier,ss Ljunggrenska tävlingen i Göteborg och under tre år som ordförande i  Jenny Lind-juryn.

Under månadsskiftet maj/juni 2010 höll hon föreläsning om svenska romanser på spanska i Madrid för spanska sångpedagogförbundet samt gav  masterclass.
Under hösten 2011 kom hennes kandidatuppsats om sångaren och sångpedagogen Fritz Arlberg.

Sångpedagogiska erfarenheter:

Undervisat vid Musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm, SÄMUS och Hvitfeldtska Musikgymnasiet Göteborg.
Kurser vid Musik vid Siljan. Kurser vid Uppsala Universitet  2002 - 2010.
Haft studenter vid Birkagårdens Folkhögskola och Operahögskolan i Stockholm
Iwa Sörenson from Göteborg, Sweden, was engaged  as  soloist at the Royal Opera in Stockholm between 1979 and 2001, and also trained as singing teacher and organist. In her hometown she made an early debut as a concert singer, and after the Opera School she became a soloist at the Music Theatre in Malmö. Her debut was Norina in Don Pasquale in april 1978. In 1979 she sang Adele in The Bat, as the last role before  moving to Stockholm. The successful portrayal of the lisping, slightly stupid captain´s daughter Josephine in HMS Pinafore made her known to the Stockholm audience.

At the Royal Opera she  performed  such
roles as Susanna in The Marriage of Figaro, Rosina in The Barber of Seville, Fiordiligi in Così Fan Tutte, Violetta in La Traviata, Musetta in La Bohème and Sophie in Der Rosenkavalier.

As a concert singer she has performed much contemporary music, "Lied" repertoire and oratorio.

A large production of fonograms, mainly during the 80's, has rendered her three Swedish Gramophone Awards.

As a freelancing singing teacher she works at the University of Uppsala with interpretation of art song. There have been four courses containing a varied repertory. In November 2007 she visited University of North Florida, USA,giving a masterclass with the
singing students .
Recently she gave a lecture in spanish about swedish art song as well as masterclass. She was invited by the Spanish Association of Singing Teachers.

In recent  years, she has been member of various boards, as the board of the University College of Opera, VoTS (Voice Teachers of Sweden, the magazine "Opera", Röstfrämjandet and "Ordet och Tonen", a group that works to promote art song.


                                 
Die bekannte Sängerin, Iwa Sörenson, aus Göteborg war an der Königlichen Oper in Stockholm von1979 bis 2001 als Solistin tätig.
Sie bekam ihre Ausbildung an der Musikhochschule/ Konservatorium in Göteborg. (Examen als Kirchenmusikerin/Organistin 1970,Gesangspädagogin 1973. Das Gesangsdiplom erhielt sie 1974.)
  Es folgte danach an der  Opern- und Theaterhochschule eine zweijährige Fortbildung von1974 bis 1977. Auflerdem unterzog  sich Frau Sörenson Gesangstudien an der Musikhochschule in Köln von 1970 bis 1971 bei Professor Ellen Bosenius. Andere Gesangspdagogen, die Frau Sörenson für ihre Ausbildung viel bedeutet haben waren u. a. Rut Jacobson, Göteborg, und Vagn Thordal Köpenhamn/Kopenhagen.

  In ihrer Heimatstadt war sie frühzeitig  als Konzertsängerin tätig und nach der Opern/Theaterhochschule bekam sie ihr erstes  Engagement am Stadttheater in Malmö. Ihr Bühnendebüt gab Frau Sörenson am Stadttheater in Lund im Frühjahr 1978 als Norina in Don Pasquale. Im Herbst 1979 beendete sie ihre T‰tigkeit als Solistin in Malmö mit der Adele in der Fledermaus  - Inszenierung von Ann-Margret Pettersson.
Ihr Durchbruch in Stockholm erfolgte mit der Rolle  der ieblich lispelnden ein biflchen einfältigen Kapitänstochter Josephine
in HMS Pinafore am Oscarstheater in der Inszenierung von Hans Alfredson .

  An der Königlichen Oper in Stockholm trat Frau Sörenson  u. a. auf als Susanna in der Hochzeit des Figaro, als  Rosina im  Barbier von Sevilla, als Fiordiligi in Cosi Fan Tutte, als Violetta  in La Traviata, als Musetta in La Boheme, als Sophie im Rosenkavalier.

  Als freie Künstlerin/Sängerin hat sie sich viel mit moderner Musik, mit Liedern und mit Kirchenmusik beschäftigt.

  Eine umfangreiche  Plattenproduktion,  hauptsächlich in den 80iger Jahren,  haben ihr drei schwedische Schallplattenpreise eingebracht.

  Als freischaffende Gesangspädagogin hat sie teils an derMusikhochschule/Konservatorium in Stockholm teils als Lehrbeauftragte im Fach Liederinterpretation am  Institut für Musik-wissenschaft  der Universitet von Uppsala gearbeitet, wo weitere Ausbildungskurse von ihr in "Sologesang und Piano " geleitet werden. Sie hält Vorlesungen, leitet Seminare und erteilt Unterricht in Gesang. Die Studenten können wählen zwischen Kammermusik, Piano, Gesang und Chordirigent. Diese Kursen haben von Juni 2010 aufgehört.

In November 2007 hat sie University of North Florida, USA, besucht und dort eine Meisterklasse mit den Gesangsstudenten gegeben.
Im Mai 2010 hat sie eine Vorlesung auf spanisch gehalten in Madrid über schwedishe Lieder. SIe war von den Spanischen Verbund von Gesangpädagogen eingeladen.

  In den letzten Jahren hatte Frau Sörenson mehrere Aufträge vom Präsidium der Opern-Hochschule in Stockholm erhalten, ferner vom Präsidium des  SSTPF (Svenska SÂng- och Talpedagogförbundet/Verband schwedischer Gesang- und Sprecherzieher) auch von der Arbeitsgruppe "Ordet och Tonen" und "Röstfrämjandet", welche die Gesangskunst fördern.
Länkar/Links:


http://iwasorenson.wordpress.com/about/

 Röstforum Riks

Svenska Sång- och Talpedagogförbundet /VoTS   Ordet och tonen

http://www.operasolisterna.se/cv/iwa_sorenson.htm Iwa Sörenson 2014

tillbaka