Jacques Offenbach:
 Pariserliv/ La Vie Parisienne

Som Pauline tillsammans med Jesper Taube

Foto: Petra  Hellberg

tillbaka